Krepšelyje nėra produktų.

Privātuma un sīkdatņu politika

Vispārīga informācija

UAB AURORA PROFESSIONAL (turpmāk tekstā – Datu pārzinis) ar šo privātuma politiku (turpmāk tekstā – Privātuma politika) nosaka personas datu apstrādes nosacījumus, izmantojot Datu pārziņa pārvaldīto vietni. Privātuma politikā izklāstītie nosacījumi tiek piemēroti katru reizi Jums cenšoties piekļūt mūsu nodrošinātajam saturam un/vai pakalpojumam, neatkarīgi izmantotās ierīces (datora, mobilā tālruņa, planšetdatora, televizora u.c.).

Datu pārziņa rekvizīti: UAB AURORA PROFESSIONAL
Atrašanas vietas adrese: P. Lukšio g. 32, Vilnius
Tālr.:+37060788132
E. pasts: eshop@auroraprof.lt
PVN maksātāja kods: LT100004450713
Ļoti svarīgi, lai Jūs rūpīgi izlasītu Privātuma politiku, jo katru reizi, apmeklējot Datu pārzinim piederošo vietni, Jūs piekrītat šajā Privātuma politikā aprakstītajiem nosacījumiem. Ja nepiekrītat šiem nosacījumiem, lūdzam neapmeklēt mūsu vietni, neizmantot mūsu saturu un/vai pakalpojumus.

Apliecinām, ka Datu pārziņa vietnes apmeklētāju dati tiks ievākti saskaņā ar spēkā esošo Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktu prasībām un kontrolējošo institūciju norādījumiem. Tiek veikti visi saprātīgie tehniskie un administratīvie pasākumi, lai aizsargātu mūsu apkopotos datus par vietnes apmeklētājiem no zuduma, nesankcionētās izmantošanas un grozījumiem.

Personas, kuras ir jaunākas par 16 gadiem, nedrīkst iesniegt nekādus personas datus, izmantojot mūsu vietni. Ja esat persona, jaunāka par 16 gadiem, pirms personas informācijas iesniegšanas Jums ir jāsaņem savu vecāku vai citu likumīgo aizbildņu piekrišana.

Noteikumos lietotie termini tiek saprasti tā, kā tie ir definēti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā Nr. 2016/679.

 
Kādu informāciju par jums mēs apkopojam?

Tieši Jūsu iesniegtā informācija (dažādās tīmekļa vietnes lapās, saziņas veidlapās, anketās)

vārds,
uzvārds,
tālruņa numurs,
elektroniskā pasta adrese,
dzīves vietas adrese,
pilsēta,
vietnes apmeklēšanas laiks, ierīce un pārlūkprogrammas versija,

Vietnē var izmantot šādas sīkdatnes:

nepieciešamās tehniskās sīkdatnes – tās ir sīkdatnes, kas nepieciešamas Vietnes darbībai;
funkcionālās sīkdatnes – tās ir sīkdatnes, kas, lai arī nav nepieciešamas Vietnes darbībai, būtiski uzlabo tās darbību, kvalitāti un lietotāju pieredzi;
statistiskās sīkdatnes – tās ir sīkdatnes, kas tiek izmantotas, lai sagatavotu Vietnes apmeklētāju navigācijas metožu statistisko analīzi; šo sīkdatņu apkopotie dati tiek izmantoti anonīmi;
mērķa vai reklāmas sīkdatnes – tās ir sīkdatnes, kas tiek izmantotas, lai parādītu Jums piedāvājumus vai citu informāciju, kas Jūs varētu ieinteresēt.

Statistikas un reklāmas sīkdatnes

Apmeklētājs var pats iestatīt pārlūkprogrammai neļaut izmantot sīkdatnes: (instrukcijas angļu valodā)

Chrome Firefox Internet Explorer Edge Safari Opera

Ja Jūs apmeklējat mūsu internēta vietni, mēs arī ievācam informāciju, kas atklāj mūsu sniegto pakalpojumu lietošanas specifiku vai automātiski ģenerē apmeklējumu statistiku.

Informācija no trešo pušu avotiem

Mēs varam iegūt informāciju par Jums no publiskajiem un komerciālajiem avotiem (ciktāl to atļauj spēkā esošie tiesību akti) un apvienot to ar citu informāciju, ko saņemam no jums vai par Jums. Informāciju par Jums mēs varam saņemt arī no trešo pušu sociālo tīklu pakalpojumiem, kad Jūs pie tiem pieslēdzaties, piemēram, caur profiliem “Facebook” tīklā.

Cita informācija, ko mēs ievācam

Kā arī mēs varam ievākt citu informāciju par jums, jūsu ierīci vai mūsu vietnes satura izmantošanu ar jūsu piekrišanu.

Jūs varat izvēlēties nesniegt mums noteiktu informāciju (piemēram, informāciju, ko lūdz sniegt, reģistrējoties mūsu interneta veikalā), taču tādā gadījumā var būt aizliegts izmantot mūsu piedāvāto iepirkšanās internetā pakalpojumu.

 

Kā mēs izmantojam Jūsu informāciju?

Mēs varam izmantot ievākto informāciju tālāk norādītajiem mērķiem:

Lai reģistrētu Jūs mūsu sniegto iepirkšanās internetā pakalpojuma izmantošanai.
Iepirkumu groza apmaksai caur izvēlēto ārējo bankas pakalpojumu sniedzēju.
Lai uzzinātu, kā cilvēki izmanto mūsu sniegtos interneta pakalpojumus, lai mēs varētu tos uzlabot un izstrādāt jaunu saturu, produktus un pakalpojumus.
Citos veidos ar jūsu piekrišanu*
Ievākt informāciju par apmeklētāju darbībām vietnē, analizēt datus ar mērķi uzlabot vietnes parocīgumu
Sazināties ar Jums

Kam mēs izpaužam Jūsu informāciju?

Mēs apņemamies nenodot Jūsu personas datus nekādām nesaistītām trešajām personām, izņemot šādus gadījumus:

ja ir Jūsu piekrišana personas datu izpaušanai.
sniedzot pakalpojumus – mūsu partneriem, kuri nodrošina preču piegādes vai citus Jūsu pasūtītos pakalpojumus. Šiem pakalpojumu sniedzējiem mēs nodrošinām tikai tik daudz Jūsu personīgās informācijas, cik tas būs nepieciešams konkrētā pakalpojuma sniegšanai.
tiesībsargājošajām institūcijām Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Ko mēs darām, lai aizsargātu Jūsu informāciju?

Personas dati ir aizsargāti pret nozaudēšanu, neatļautu izmantošanu un grozījumiem. Mēs esam veikuši fiziskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu visu informāciju, ko ievācam mūsu pakalpojumu sniegšanas nolūkos. Atgādinām, ka, lai gan mēs arī veicam saprātīgos pasākumus, lai aizsargātu Jūsu informāciju, neviena vietne, tiešsaistes operācija, datorsistēma vai bezvadu savienojums nav pilnībā drošs.

Jūsu datus mēs glabāsim 2 gadus no dienas, kad pēdējo reizi bijāt izmantojuši mūsu pakalpojumus vai saturu. Pēc šā perioda beigām dati tiks dzēsti tādā veidā, ka tos nevarēs atjaunot.

Jūsu tiesības

Datu subjektam, kura dati tiek apstrādāti Datu pārziņa darbībā, ir šādas tiesības:

Zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt);
Iepazīties ar saviem datiem un to, kā tie tiek apstrādāti (tiesības iepazīties);
Pieprasīt izlabot vai, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķus, papildināt nepilnīgos personas datus (tiesības uz izlabošanu);
Savus datus iznīcināt vai pārtraukt savu datu apstrādes darbības (izņemot uzglabāšanu) (tiesības uz iznīcināšanu un tiesības “tikt aizmirstam”);
Ir tiesības pieprasīt, lai personas Datu pārzinis ierobežotu personas datu apstrādi, ja eksistē viens no leģitīmajiem iemesliem (tiesības uz ierobežošanu);
Ir tiesības uz datu pārcelšanu (tiesības pārcelt);
Nepiekrist personas datu apstrādei, ja šie dati tiek apstrādāti vai tos paredzēts apstrādāt tiešā mārketinga nolūkos, ieskaitot profilēšanu, ciktāl tas ir saistīts ar šādu tiešo mārketingu.
Ja vairs nevēlaties, lai Jūsu personas dati tiktu apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, tostarp profilēšanas nolūkos, varat rakstīt e-pastu uz eshop@auroraprof.lt un iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos un/vai pret to, ka jūsu personas datu apstrāde tiek veikta tikai automatizēti, profilēšanu** ieskaitot, norādot iebilduma iemeslus.

**Saskaņā ar Jūsu sniegtajiem personas datiem tiešā mārketinga nolūkos var tikt veikta Jūsu personas datu profilēšana, lai piedāvātu Jums individuāli pielāgotos risinājumus un piedāvājumus. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu automatizētai jūsu personas datu apstrādei, profilēšanu ieskaitot, vai iebilst pret to.

Datu subjektam ir tiesības jebkuru ar personas datu apstrādi saistīto lūgumu vai norādījumu iesniegt Datu pārzinim rakstiski vienā no šādiem veidiem: iesniedzot pa tiešo pēc adreses: P. Lukšio g. 32, Vilnius; nosūtot e-pastu uz adresi: eshop@auroraprof.lt.

Saņemot šādu lūgumu vai norādījumu, Datu pārzinis ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma dienas sniedz atbildi un veic lūgumā norādītās darbības vai atsakās tās veikt. Ja nepieciešams, norādīto periodu var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, atkarībā no lūgumu sarežģītības un skaita. Tādā gadījumā Datu pārzinis viena mēneša laikā no lūguma saņemšanas dienas informē Datu subjektu par šādu pagarinājumu, reizē norādot kavējuma iemeslus.

Datu pārzinis var neradīt apstākļus datu subjektiem iepriekš minēto tiesību īstenošanai, izņemot atteikumu apstrādāt personas datus tiešā mārketinga veidā, kad likumā noteiktajos gadījumos jānodrošina noziegumu, dienesta vai profesionālās ētikas pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzību.

Trešo pušu interneta vietnes, pakalpojumi un produkti mūsu vietnēs

Datu pārziņa interneta vietnē var būt trešo pušu reklāmas baneri, saites uz viņu tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem, kurus Datu pārzinis nekontrolē. Datu pārzinis nav atbildīgs par trešo personu ievāktās informācijas drošību un privātumu. Jums ir jāizlasa privātuma nosacījumi, kas attiecas uz trešo pušu vietnēm un pakalpojumiem, ko Jūs izmantojat.

Sīkdatnes

Jums apmeklējot Datu pārziņa interneta vietni, mēs vēlamies nodrošināt tādu saturu un funkcijas, kas būtu pielāgotas Jūsu vajadzībām. Šim nolūkam ir nepieciešamas sīkdatnes (angl. cookies). Tās ir nelieli informācijas elementi, kas tiek automātiski izveidoti, pārlūkojot vietni, un tiek saglabātas jūsu datorā vai citā gala ierīcē. Tie palīdz Datu pārzinim atpazīt Jūs kā iepriekšēju noteiktās interneta vietnes apmeklētāju, saglabāt Jūsu vietnes apmeklēšanas vēsturi un atbilstoši tam pielāgot saturu. Kā arī sīkdatnes palīdz nodrošināt vietņu netraucēto darbību, ļauj monitorēt vietņu apmeklēšanas ilgumu, biežumu un ievākt statistisko informāciju par vietnes apmeklētāju skaitu.

Mūsu vietnē izmantoto sīkdatņu apraksti
Sīkdatnes nosaukumsSīkdatnes tipsIzveidošanas momentsDerīguma termiņšIzmantotie dati
_gaStatistikas sīkdatnesApmeklējot vietni2 gadiUnikālais identifikators
_gidStatistikas sīkdatnesApmeklējot vietni1 st.Unikālais identifikators
_icl_current_languageFunkcionālās sīkdatnesApmeklējot vietni2 gadiizvēlētās valodas kods
_ym_dStatistikas sīkdatnesApmeklējot vietni1 gadiUnikālais identifikators
_ym_isadStatistikas sīkdatnesApmeklējot vietni24 st.Unikālais identifikators
_ym_uidStatistikas sīkdatnesApmeklējot vietni1 gadiUnikālais identifikators
_ym_visorc_27445092Statistikos slapukaiApmeklējot vietni1 st.Unikālais identifikators
wfvt_2602455612Funkcionālās sīkdatnesApmeklējot vietni1 st.Unikālais identifikators
woocommerce_cart_hashFunkcionālās sīkdatnesPēc preču pievienošanas grozamtikai sesijas laikāUnikālais identifikators
woocommerce_items_in_cartFunkcionālās sīkdatnesPēc preču pievienošanas grozamtikai sesijas laikāUnikālais identifikators
wordfence_verifiedHumanFunkcionālās sīkdatnesApmeklējot vietni1 min.Unikālais identifikators
wp_woocommerce_session_a88c5bfee5841f681a676fb2a86eb7f8Funkcionālās sīkdatnesPēc preču pievienošanas grozam2 diennaktisUnikālais identifikators
wpml_referer_urlFunkcionālās sīkdatnesApmeklējot vietni1 st.adrese, no kuras ieradās apmeklētājs
cookieconsent_statusFunkcionālās sīkdatnesnoklikšķinot uz “piekrītu”24 st.izvēlētā vērtība

 

Kā pārvaldīt un dzēst sīkdatnes

Kad izmantojat savu pārlūkprogrammu, lai piekļūtu mūsu nodrošinātajam saturam, varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu tā, lai tā pieņemtu visas sīkdatnes vai noraidītu visas sīkdatnes vai tiktu paziņots, kad sīkdatne tiek nosūtīta. Katra pārlūkprogramma ir atšķirīga, tādēļ, ja nezināt, kā nomainīt sīkdatņu iestatījumus, ieskatāties tās palīdzības izvēlnē. Jūsu ierīces operētājsistēmā var būt papildu sīkdatņu vadīšanas failu. Ja nevēlaties, lai informācija tiktu ievākta ar sīkdatņu palīdzību, izmantojiet vienkāršo procedūru, kas ir pieejama lielākajā daļā pārlūkprogrammu, kas ļauj Jums atteikties no sīkdatņu izmantošanas. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatņu pārvaldību, apmeklējiet vietni http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tomēr, vēršam uzmanību, ka dažos gadījumos sīkdatņu dzēšana var palēnināt interneta pārlūkošanas ātrumu, ierobežot noteiktu vietnes funkciju funkcionalitāti vai bloķēt piekļuvi vietnei.

Mūsu vietnē var būt saites uz citu personu, uzņēmumu vai organizāciju interneta mājas lapām. Vēršam uzmanību, ka Datu pārzinis nav atbildīgs par šādu interneta mājas lapu saturu vai to izmantotajiem privātuma nodrošināšanas principiem. Tāpēc, ja uzspiežot uz saites no Datu pārziņa interneta vietnes nokļūsit citās mājas lapās, Jums vajadzētu atsevišķi painteresēties par to Privātuma politiku.

Sazinieties ar mums

Ja par šajā Privātuma politikā sniegto informāciju Jums rastos kādi jautājumi, laipni lūdzam sazināties jebkurā Jums ērtā veidā:

Pa pastu: P.Lukšio g. 32, Vilnius
Pa tālruni: +37060788132
Pa e. pastu: eshop@auroraprof.lt